ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 56/15

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP

Adresa sídla ZO:Náměstí 18/32
692 01 MIKULOV
IČ:702 84 482
Statutární zástupce (předseda):Aleš Řezáč
Kontakty pro veřejnost:telefon: 775 740 220
e-mail: eva[zavináč]palava[tečka]cz
http://www.cev.palava.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

Environmentální výchova

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Geopark, NS Děvín

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce MIKULOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2514/99 do 31.03.2020.