ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 50/11

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 50/11 ""Baldský vrch""

Adresa sídla ZO:Jedlová 118
569 91 JEDLOVÁ U POLIČKY
IČ:751 53 998
Statutární zástupce (předseda):Ing. et Ing. Radek Holcman
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 103 734
e-mail: baldskyvrch[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: posílování biodiverzity vodních ekosystému k.ú.Jedlová u Poličky

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- lesní hospodaření

- zemědělství

- účast ve správním řízení

Ostatní činnost

jmenovitě: Poradenská a realizační činnost v ochraně přírody a krajiny u firem působících v místě působení ZO ČSOP "Baldský vrch"

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce JEDLOVÁ U POLIČKY a dále správní uzemí obce: obce Bystré, Kamenec u Poličky, Korouhev, Polička, Pomezí, Stašov, Trpín.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-08-2034 do 31.03.2020.