ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 12/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 12/01 Příbram

Adresa sídla ZO:Krásný Život 286
262 02 STARÁ HUŤ
IČ:619 04 431
Statutární zástupce (předseda):Ing. Václav Mejstřík
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- problematika těžby nerostů

- tuhé komunální a průmyslové odpady

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce STARÁ HUŤ a dále správní uzemí obce: obec Solenice.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2573/91 do 31.03.2020.