ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 54/48

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Jestřábník

Adresa sídla ZO:Ondrouškova 696/3
635 00 BRNO
IČ:709 70 734
Statutární zástupce (předseda):Ing. Libor Palášek
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- okrašlovací činnost

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- systematická práce s dětmi členů ZO

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BRNO.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1792/02 do 31.03.2020.