ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 19/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Šumava

Adresa sídla ZO:Hraničářská 38
385 01 VIMPERK
IČ:751 27 326
Statutární zástupce (předseda):Ing. Jakub Hromas DiS.
Kontakty pro veřejnost:telefon: 777 812 835, 777 864 090
e-mail: info[zavináč]csopsumava[tečka]cz
http://www.csopsumava.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: dutinový ptáci, hmyz, obojživelníci

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Sudslavický okruh

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:27
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VIMPERK.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-08-0048 do 31.03.2020.