ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 70/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

70/04 ZO ČSOP Bartošovice

Adresa sídla ZO:Bartošovice 1
742 54 BARTOŠOVICE
IČ:689 21 021
Statutární zástupce (předseda):Ing. Vladimír Petřvalský
Kontakty pro veřejnost:telefon: 777 152 403, 552 303 738
e-mail: csop_bartosovice[zavináč]sendme[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- okrašlovací činnost

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 11

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Zámecká naučná stezka

Počet členů:26
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BARTOŠOVICE.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2756/98 do 31.03.2020.