ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 57/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP KOSENKA

Adresa sídla ZO:Brumovská 11
766 01 VALAŠSKÉ KLOBOUKY
IČ:462 76 394
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Miroslav Janík
Kontakty pro veřejnost:telefon: 577 320 145, 577 320 069
fax: 577 320 154
e-mail: kosenka[zavináč]kosenka[tečka]cz
http://www.kosenka.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: kosení bělokarpatských luk, pastva ovcí , činnost pozemkového spolku, biodiverzita lesů, genofondový sad ovoce

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- lesní hospodaření

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

- energetické úspory

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Stráž - Královec

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: Informační list - 6x ročně/100ks, výroční zpráva - ročně/200ks

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: QLF foundation USA

Ostatní činnost

jmenovitě: regionální rozvoj-Valašský mikulášský Jarmek, kurzy řemesel, spolupráce s RC Kaštánek, zázemí pro komunitní školu Pomněnka

Počet členů:61
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VALAŠSKÉ KLOBOUKY.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2340/91 do 31.03.2020.