ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Adresa sídla ZO:
IČ:
Statutární zástupce (předseda):
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:
Počet členů:
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce .
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím do .