ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 57/10

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav

Adresa sídla ZO:Doubravy 41
763 45 BŘEZŮVKY
IČ:463 08 237
Statutární zástupce (předseda):Jaroslav Mrázek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 777 900 126
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: motýli, ohrožené rostliny

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

Počet členů:6
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BŘEZŮVKY a dále správní uzemí obce: Zlínský kraj.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2073/92 do 31.03.2020.