ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 49/07

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Bukovina

Adresa sídla ZO:Granátová 1900
511 01 TURNOV
IČ:720 26 413
Statutární zástupce (předseda):Ing. Jiří Šťastný
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 139 831, 737 537 251
e-mail: csop.bukovina[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.csopbukovina.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: podpora hnízdních možností ptáků v lesích, transfer obojživelníků, likvidace invazních rostlin a dřevin, ..

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 1

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Hruboskalsko

Počet členů:16
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce TURNOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-09-0394 do 31.03.2020.