ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 44/12

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 44/12 Černý čáp

Adresa sídla ZO:Na Vlaštovce 821
539 73 SKUTEČ
IČ:674 39 977
Statutární zástupce (předseda):Jan Ptáček
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

- problematika těžby nerostů

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce SKUTEČ a dále správní uzemí obce: obce: Skuteč - město a místní části, Otradov, Krouna u Skutče, Předhradí u Skutče, Prosetín u Skutče, Vrbatův Kostelec, Leštinka, Otradov a Hroubovice.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2295/97 do 31.03.2020.