ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 11/11

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček

Adresa sídla ZO:Březovská 382
252 46 VRANÉ NAD VLTAVOU
IČ:649 34 641
Statutární zástupce (předseda):Petr Janeček
Kontakty pro veřejnost:telefon: 257 762 036, 722 159 244
e-mail: info[zavináč]cev-zvonecek[tečka]cz, ekoporadna[zavináč]cev-zvonecek[tečka]cz
http://www.cev-zvonecek.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: obojživelníci, sovy

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- lesní hospodaření

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

- energetické úspory

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 1

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 19

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: NS Zvolská Homole, NS Medník, NS Svatojánské proudy

Počet členů:37
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VRANÉ NAD VLTAVOU a dále správní uzemí obce: Zvole u Prahy, Ohrobec, Jíloviště, Trnová, Měchenice, Březová - Oleško, Mníšek pod Brdy, Štěchovice, Hvozdnice, Hradištko, Davle, Jílové u Prahy, Černošice
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 540/96 do 31.03.2020.