ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 63/03

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Buchlovice

Adresa sídla ZO:Kostelní 403
687 08 Buchlovice
IČ:709 67 318
Statutární zástupce (předseda):Karel Tomešek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 732 250 240
e-mail: stanice.buchlovice[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.stanicebuchlovice.ic.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: podpora hnízdních možností ptáků, podpora saproxylofágního hmyzu, podpora obojživelníků - tůňky

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- informační centrum, ekologické centrum

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: zpráva o činnosti ZO Buchlovice, náklad 1000 ks, články v tisku

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: články v tisku,samolepky, pexeso,magnetky, buttony, informační letáky

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: podpora hnízdních možností volně žijících ptáků, chov vybranných druhů dravců a sov

Počet členů:10
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce Buchlovice.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1617/2002 do 31.03.2020.