ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 26/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Manětínsko

Adresa sídla ZO:Stvolny 16
331 62 MANĚTÍN
IČ:643 54 768
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Jaroslav Hruška
Kontakty pro veřejnost:telefon: 373 312 304, 725 552 919
e-mail: info[zavináč]biomostarna[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: dravci a sovy, krajové odrůdy

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

Ostatní činnost

jmenovitě: věnujeme se probematice bioodpadů

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce MANĚTÍN a dále správní uzemí obce: v Plzeňském kraji v případě správních řízení týkajících se ochrany zvláště chráněných živočichů.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 668/95 do 31.03.2020.