ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 24/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

24/02 ZO ČSOP ALTER MELES

Adresa sídla ZO:Žižkov 345
364 52 ŽLUTICE
IČ:709 58 009
Statutární zástupce (předseda):Václav Lupínek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 723 333 191
e-mail: info[zavináč]prirodakarlovarska[tečka]cz
http://www.prirodakarlovarska.cz
http://pozemkovyspolek.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: obojživelníci, formica, péče o chráněná území, naučné stezky, apus apus,

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- problematika těžby nerostů

- lesní hospodaření

- účast ve správním řízení

Environmentální výchova

- systematická práce s dětmi členů ZO

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Vladař, Chlumská hora

Počet členů:4
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ŽLUTICE a dále správní uzemí obce: Karlovarského kraje.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 174/02 do 31.03.2020.