ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 23/06

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

6. ZO ČSOP Františkovy Lázně

Adresa sídla ZO:Americká 7/53
351 01 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
IČ:182 35 361
Statutární zástupce (předseda):Karel Brož
Kontakty pro veřejnost:telefon: 737 769 354
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

Environmentální výchova

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Komorní hůrka

Ostatní činnost

jmenovitě: Pozemkový spolek Vulkán

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce FRANTIŠKOVY LÁZNĚ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2786/91 do 31.03.2020.