ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 61/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Hloučela

Adresa sídla ZO:Husovo náměstí 67
796 01 PROSTĚJOV
IČ:670 27 237
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Tereza Zajíčková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 737 084 076
e-mail:
http://www.iris.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: zvyšování hnízdních možností ptactva

Ochrana životního prostředí

- problematika dopravy cyklistické

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 6

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:31
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PROSTĚJOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 275/98 do 31.03.2019.