ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 21/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ

Adresa sídla ZO:Chýnovská jeskyně, Dolní Hořice 54
391 55 CHÝNOV
IČ:608 60 405
Statutární zástupce (předseda):Ing. Karel Drbal PhD.
Kontakty pro veřejnost:telefon: 381 299 034
fax: 381 299 255
e-mail: chynov[zavináč]caves[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- péče o kulturní památky

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: monitoring netopýrů

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- problematika těžby nerostů

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- informační centrum, ekologické centrum

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Agentura chráněných území Gruzie

Počet členů:11
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce CHÝNOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2210/91 do 31.03.2020.