ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 72/26

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Přírodní park Moravice

Adresa sídla ZO:Podolská 88
747 41 HRADEC NAD MORAVICÍ
IČ:750 59 231
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Pavel Skácel
Kontakty pro veřejnost:telefon: 602 585 184
e-mail: paskamgr[zavináč]gmail[tečka]com
http://www.psniva.wz.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: mapování invazních druhů rostlin v PPM, podpora hnízdících možností ptáků v lesích

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: čištění břehů řek, čištění budek, kosení louky, spolupráce s PS NIVA Hradec nad Moravicí, spolupráce s LČR, Opavská lesní a ZŠ Hradec nad Moravicí

Počet členů:3
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce HRADEC NAD MORAVICÍ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-05-1884 do 31.03.2016.