ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 37/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

37/05 ZO ČSOP Štětí

Adresa sídla ZO:Družstevní 646
411 08 ŠTĚTÍ
IČ:709 65 790
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Anna Loužecká
Kontakty pro veřejnost:telefon: 416 812 633, 416 812 388
e-mail: AnnaLouzectop[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 3

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: provádění exkursí po ČOV - zvláště ke Dni Země, exkurze na výskyt chráněných druhů rostlin pro veřejnost.

Počet členů:11
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ŠTĚTÍ a dále správní uzemí obce: Litoměřice.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2279/91 do 31.03.2020.