ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 68/06

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP MYRICARIA

Adresa sídla ZO:Dobrá 369
739 51 DOBRÁ
IČ:495 91 452
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Petr Chytil
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Myricaria

- provádění přírodovědných průzkumů

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce DOBRÁ a dále správní uzemí obce: okresu Frýdek Místek.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1116/93 do 31.03.2020.