ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 50/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Moravská Třebová

Adresa sídla ZO:Sluneční 42
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
IČ:474 89 227
Statutární zástupce (předseda):Ing. Kamil Sopoušek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 461 312 416
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce MORAVSKÁ TŘEBOVÁ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2566/91 do 31.03.2020.