ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 37/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Ciconia

Adresa sídla ZO:Máchova 1309
413 01 ROUDNICE NAD LABEM
IČ:627 72 554
Statutární zástupce (předseda):Mgr.prom.ped. Stanislav Chvapil
Kontakty pro veřejnost:telefon: 416 837 603, 732 149 330
e-mail: ciconia.roudnice[zavináč]centrum[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ciconia, alcedo

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy vodní

- problematika dopravy cyklistické

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 12

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: Zprávy CICONIIFORMES, náklad 200 ks., www.sever.capiweb.cz

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Brožura : Čáp bílý v okrese Strakonice - historie a současnost. Náklad 1000 ks.

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: ornitologiské organizace v Austrálii, USA

Ostatní činnost

jmenovitě: spolupráce s ČSO, SOS, správami CHKO, OŽP MěÚ a KÚ, AOPK, strážní služby na lokalitách zvláště chráněných druhů rostlin

Počet členů:64
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ROUDNICE NAD LABEM.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2280/91 do 31.03.2020.