ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 01/09

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP DEVÍTKA

Adresa sídla ZO:Severovýchodní V/1523
141 00 PRAHA 4
IČ:476 07 831
Statutární zástupce (předseda):David Zelinka
Kontakty pro veřejnost:telefon: 731 460 975
e-mail: janaledvinova[zavináč]volny[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- okrašlovací činnost

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

Ostatní činnost

jmenovitě: pořádání veřejných kulturních akcí o krajině a v krajině

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PRAHA 4.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2037/91 do 31.03.2020.