ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 70/07

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP APOLLO

Adresa sídla ZO:Bařiny 744
742 66 ŠTRAMBERK
IČ:623 30 667
Statutární zástupce (předseda):Václav Plachta
Kontakty pro veřejnost:telefon: 608 211 574, 607 919 146
e-mail: vaclav.plachta[zavináč]seznam[tečka]cz, jiripour[zavináč]tiscali[tečka]cz
http://www.csopstramberk.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: motýli, orchideje

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- problematika těžby nerostů

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

Počet členů:23
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ŠTRAMBERK.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1534/91 do 31.03.2020.