ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 67/07

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Sovinecko

Adresa sídla ZO:Stránské 55
793 51 STRÁNSKÉ
IČ:695 94 481
Statutární zástupce (předseda):Petr Schäfer
Kontakty pro veřejnost:telefon: 777 256 577, 554 291 000
e-mail: p.schafer[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.stanicestranske.mistecko.cz/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 8

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- vydávání neperiodických publikací

Ostatní činnost

jmenovitě: Spoluúčast na Keltských slavnostech, hudební produkce, propagace stanice NS

Počet členů:6
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce STRÁNSKÉ a dále správní uzemí obce: Rýmařov.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2305/99 do 31.03.2020.