ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 27/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ

Adresa sídla ZO:Plzeňská 55
335 61 SPÁLENÉ POŘÍČÍ
IČ:519308
Statutární zástupce (předseda):Ing. Petr Pelikán
Kontakty pro veřejnost:telefon: 371 594 842
e-mail: porici[zavináč]ekocentrum[tečka]cz
http://www.ekocentrum.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Sledování a ochrana obojživelníků, Podpora hnízdění, transfery mravenišť

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

- záchranné chovy

jmenovitě: sýček obecný

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 30

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: Praxe pro studenty SŠ, spolupráce s Plzeňskou ZOO, spolupráce se ZŠ Spálené Poříčí

Počet členů:57
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce SPÁLENÉ POŘÍČÍ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2017/91 do 31.03.2020.