ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 52/14

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP TROSEČNÍCI

Adresa sídla ZO:Ostrov 35
561 22 OSTROV
IČ:647 72 390
Statutární zástupce (předseda):Karel Málek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 880 989
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- lesní hospodaření

- zemědělství

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce OSTROV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1985/91 do 31.03.2020.