ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 66/07

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Dalečín

Adresa sídla ZO:Dalečín 139
592 41 DALEČÍN
IČ:711 89 505
Statutární zástupce (předseda):Ing. František Faktor
Kontakty pro veřejnost:telefon: 566 573 311
e-mail: ffaktor[zavináč]tiscali[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: orchideje a další ohrožené rostliny, obojživelníci, mravenci Formica, ptáci, netopýři

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 2

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce DALEČÍN a dále správní uzemí obce: okres Žďár nad Sázavou mimo území CHKO Žďárské vrchy a území správních obvodů obcí Boskovice a Polička.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2627/2003 do 31.03.2020.