ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 53/24

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP PONIKVA

Adresa sídla ZO:Sloup 221
679 13 SLOUP
IČ:750 45 095
Statutární zástupce (předseda):Ing. Jozef Jančo
Kontakty pro veřejnost:telefon: 516 446 623
e-mail: ponikva[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Ochrana životního prostředí

- zemědělství

- energetické úspory

Environmentální výchova

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- informační centrum, ekologické centrum

- vydávání neperiodických publikací

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:6
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce SLOUP.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-05-1385 do 31.03.2020.