ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 29/08

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP JILM

Adresa sídla ZO:Švabínská 31
338 08 ZBIROH
IČ:476 94 360
Statutární zástupce (předseda):Hynek Bílý
Kontakty pro veřejnost:telefon: 371 784 836
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ohrožené dřeviny, obojživelníci a plazi

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 5

- působení na neorganizované děti a mládež

Počet členů:20
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ZBIROH a dále správní uzemí obce: správní území obcí spadajících do působnosti stavebního odboru MěÚ Zbiroh. Dále katastrální území obcí Těškov, Holoubkov a Hůrky u Rokycan.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1835/91 do 31.03.2020.