ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 04/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Štiky

Adresa sídla ZO:Havanská 2098
272 08 KLADNO
IČ:710 08 284
Statutární zástupce (předseda):Jiří Lacina
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 19

- pořádání táborových pobytů v přírodě

Počet členů:25
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce KLADNO.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2879/02 do 31.03.2020.