ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 56/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Šatava

Adresa sídla ZO:Dlouhá 28
691 25 VRANOVICE
IČ:665 45 625
Statutární zástupce (předseda):Luboš Mrkvica
Kontakty pro veřejnost:telefon: 723 065 667
e-mail: csopsatava[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:14
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VRANOVICE.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2055/96 do 31.03.2020.