ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 02/10

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 02/10 Votice

Adresa sídla ZO:Žižkova 560
259 01 VOTICE
IČ:470 84 421
Statutární zástupce (předseda):Hana Hrubá
Kontakty pro veřejnost:telefon: 317 812 806, 723 085 107
fax: 317 814 780
e-mail: ekocentrum.csop[zavináč]atlas[tečka]cz
http://ekocentrum.wz.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- okrašlovací činnost

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 13

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: projekty dlouhodobě zaměřené na sběr a třídění odpadu, Chráníme přírodu pro 3. tisíciletí, Recyklohraní

Počet členů:16
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VOTICE.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 325/93 do 31.03.2020.