ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 60/13

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP KORYČANY

Adresa sídla ZO:Náměstí 29
768 05 KORYČANY
IČ:479 30 314
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Otakar Foltýn
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: priroda.strilky[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: sledování umístěných náhradních sídlišť ptáků, monitoring ochrany obojživelníků v teritoriu přehrada Koryčany

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- účast ve správním řízení

Počet členů:4
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce KORYČANY a dále správní uzemí obce: území obcí Cetechovice, Chvalnov - Lísky, Střílky a Zástřizly.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2332/91 do 31.03.2020.