ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 46/15

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Puštíci

Adresa sídla ZO:Velichovská 84
551 01 JAROMĚŘ
IČ:750 93 944
Statutární zástupce (předseda):Luděk Anders
Kontakty pro veřejnost:telefon: 732 933 139
e-mail:
http://www.pustici.cz
Okruhy činností:

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 44

- pořádání táborových pobytů v přírodě

Počet členů:66
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce JAROMĚŘ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-06-2331 do 31.03.2020.