ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 75/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Leština

Adresa sídla ZO:Okružní 228
789 71 LEŠTINA
IČ:702 39 657
Statutární zástupce (předseda):Martin Jílek
Kontakty pro veřejnost:telefon: 581 110 339
e-mail: frank.jan[zavináč]centrum[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ochrana okrotice červené, bílé, dlouholisté, vemeník dvoulistý, bradáček vejčitý, lilie zlatohlavá, kruštíky širokolisté

- péče o handicapované živočichy

Ochrana životního prostředí

- ochrana ovzduší

- problematika dopravy cyklistické

Počet členů:20
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce LEŠTINA.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2086/91 do 31.03.2020.