ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 71/11

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 71/11

Adresa sídla ZO:Štěpána Krejčího 168/7
783 13 ŠTĚPÁNOV
IČ:669 32 386
Statutární zástupce (předseda):Jiří Plhák
Kontakty pro veřejnost:telefon: 774 521 282, 776 715 350
e-mail: jiriplhak[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- péče o handicapované živočichy

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 35

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: spolupráce s LČR, SCHKO, OÚ, ZŠ

Počet členů:52
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ŠTĚPÁNOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1813/91 do 31.03.2020.