ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 76/20

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Hošťálková

Adresa sídla ZO:Hošťálková 10
756 22 HOŠŤÁLKOVÁ
IČ:751 09 271
Statutární zástupce (předseda):MVDr. Kamila Křupalová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 608 426 637, 608 426 928
e-mail: csophostalkova[zavináč]email[tečka]cz
Okruhy činností:

Druhová ochrana

- péče o handicapované živočichy

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

Počet členů:6
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce HOŠŤÁLKOVÁ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-07-8779 do 31.03.2020.