ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 03/13

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody - základní organizace 03/13 Liteň

Adresa sídla ZO:Školská 3
267 27 LITEŇ
IČ:720 45 833
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Lenka Jelenová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 731 491 725
e-mail: csop.liten[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- problematika těžby nerostů

- lesní hospodaření

- zemědělství

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce LITEŇ a dále správní uzemí obce: okresů Beroun a Praha - západ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-09-2319 do 31.03.2020.