ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 01/75

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP VYŠEHRAD

Adresa sídla ZO:Rožmberská 9
198 00 PRAHA 9
IČ:750 56 046
Statutární zástupce (předseda):Jana Ambrožová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 266 610 581
e-mail:
Okruhy činností:
Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PRAHA 9 a dále správní uzemí obce: okresy Praha - východ, Praha - západ a území hl. m. Prahy.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-05-1701 do 31.03.2020.