ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 30/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 30/02 Chodov

Adresa sídla ZO:Bezručova 580
357 35 CHODOV
IČ:663 59 112
Statutární zástupce (předseda):Jan Svoboda
Kontakty pro veřejnost:telefon: 352 665 909, 723 368 797
e-mail: matamba[zavináč]seznam[tečka]cz, myvalove[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.csop3002.cz
http://mopchodov.wz.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: bolševník, křídlatka

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 2

počet členů v kolektivech MOP: 50

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:65
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce CHODOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2225/91 do 31.03.2020.