ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 11/27

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

27. ZO ČSOP Ptice

Adresa sídla ZO:Ptice 8
252 18 PTICE
IČ:148 02 112
Statutární zástupce (předseda):Simona Dittrichová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 777 668 865
e-mail: simonadittrichova[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: jezdecký oddíl, spolupráce s TJ Slavia Ptice

Počet členů:14
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PTICE.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2434/91 do 31.03.2020.