ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 72/23

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 72/23 Velká Polom

Adresa sídla ZO:Opavská 86
747 64 VELKÁ POLOM
IČ:669 33 277
Statutární zástupce (předseda):Miroslav Hrubý
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VELKÁ POLOM.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2643/91 do 31.03.2020.