ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 08/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Klenice

Adresa sídla ZO:Zalužanská 1276
293 01 MLADÁ BOLESLAV
IČ:712 25 307
Statutární zástupce (předseda):Milada Vrbová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 000 577
e-mail: csopmb[zavináč]centrum[tečka]cz
http://w.mb-net.cz/klenice
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ochrana obojživelníků, monitoring čápa bílého na Mladoboleslavsku, monitoring obojživelníků , revitalizace jezírek

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 18

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 2

počet členů v kolektivech MOP: 49

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Naučná stezka Chlum, Zelená stezka Mladou Boleslaví a Kosmonosy

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Pracovní listy pro mladší a starší děti, Zelená stezka, Omalovánky o hořečkové louce, pracovní listy z hořečkové louky, leták o hořečku nahořklém ve Vlčím Poli

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:78
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce MLADÁ BOLESLAV a dále správní uzemí obce: území okresu Mladá Boleslav.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1888/04 do 31.03.2019.