ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 54/36

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 54/36

Adresa sídla ZO:Kociánka 19a
612 00 BRNO
IČ:686 86 935
Statutární zástupce (předseda):Petr Kula
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Počet členů:3
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BRNO.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2567/91 do 31.03.2020.