ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 50/10

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 50/10 Zelené Vendolí

Adresa sídla ZO:Vendolí 42
569 14 VENDOLÍ
IČ:709 20 907
Statutární zástupce (předseda):Josef Zelený
Kontakty pro veřejnost:telefon: 604 830 851, 732 408 030
e-mail: zelene.vendoli[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.sweb.cz/zelene.vendoli
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- informační centrum, ekologické centrum

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: informační tiskoviny

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ochrana společenských zvířat

- provoz útulku pro společenská zvířata

jiné: útulek pro psy

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VENDOLÍ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 952/01 do 31.03.2020.