ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 17/01

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec

Adresa sídla ZO:Masarykovo nám. 17
393 01 PELHŘIMOV
IČ:659 83 611
Statutární zástupce (předseda):Marta Kosová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 723 288 123, 732 240 625
e-mail: mravenec[zavináč]sevmravenec[tečka]cz
http://www.sevmravenec.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: podpora hnízdních možností, doupné stromy

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

- energetické úspory

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 29

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Naučná stezka Městské sady

- vydávání periodických tiskovin

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: letáky, plakáty, kalendáříky, publikace Památné stromy Pelhřimovska, letáček s magnetem na ledničku o třídění odpadů, publikace zvláště chráněná území,

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:33
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PELHŘIMOV.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 223/97 do 31.03.2020.