ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 76/06

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Orchidea Valašsko

Adresa sídla ZO:Valašská Bystřice 185
756 27 VALAŠSKÁ BYSTŘICE
IČ:495 63 289
Statutární zástupce (předseda):Jiří Pavelka
Kontakty pro veřejnost:telefon: 607 713 251, 603 920 786
e-mail: spiranthes[zavináč]atlas[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: orchideje, motýli, obojživelníci, sovy, ptáci zemědělské krajiny, organismy vázané na přírodě blízké lesy, organismy vázané na přírodě blízké úseky toků

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- lesní hospodaření

- zemědělství

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 2

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Naučný panel Lušová

Ostatní činnost

jmenovitě: Činnost v rámci Severomoravského regionálního sdružení ČSOP

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VALAŠSKÁ BYSTŘICE a dále správní uzemí obce: správní území obcí okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín, Vsetín a Přerov.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2328/91 do 31.03.2020.