ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 57/03

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek

Adresa sídla ZO:Soudní 1
762 57 ZLÍN
IČ:441 17 477
Statutární zástupce (předseda):Martin Davidov
Kontakty pro veřejnost:telefon: 577 636 314, 737 542 498
e-mail: eko4listek[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.eko4listek.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ptactvo

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Pasekářská stezka, Andrýskova stezka

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ZLÍN.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1920/91 do 31.03.2020.